Kontakt

Ceník

Doprava

Záruka

Rozsah prací je dán zpracovanou nabídkou, která slouží jako příloha ke smlouvě o dílo, případně k objednávce, případné vícepráce nebo změny vůči nabídce řešeny s objednatelem a po dohodě tyto upraveny a zaznamenány zhotovitelem v SD / stavebním deníku / a potvrzeny objednatelem, slouží jako doklad ke konečné fakturaci. Předmětem nabídky je předběžná kalkulace uvažovaných dodávek a prací-dodatečně bude upřesněno na základě detailnějšího jednání, konzultací s objednatelem prací. Bude upřesněno konkrétní provedení.Cenové rozvahy uvažovaných prací jsou tvořeny na základě jednotných kalkulací běžně užívaných v obvyklých případech.Cena je tvořena nabídkovou kalkulací jako pevná a neměnná-podléhá pouze změnám oproti nabídce, rozsah prací je dán zpracovanou nabídkou na předloženou výzvu a respektuje plně funkční a po technologické stránce plně vyhovující řešení obecně uznávané dodavatelem materiálu. Záruky na materiál dle garance výrobce, resp. dodavatele na náš trh, obecně 120 měsíců.*záruka na práce: 60 měsíců*realizace: na zákl.objednávky,příp.SOD, dokončení dtto požadavek, výrobně montážní kapacita, na základě bližšího jednání bude upřesněna stavební připravenost a konkrétní plnění. Bude připraven návrh Smlouvy o dílo a upřesněna konkrétní varianta.

 

David Voborský - střechy na klíč - kompletní realizace šikmých i plochých střech, stavby na klíč - formou vázaných kontraktů / tel,fax: 487 521 122

 

 Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 pixelů. Daewy:-)